Trivselspolitik

Rulleskøjteklubben FRISK

Vi ønsker et godt læringsmiljø og løbende forbedring af trivslen for vores løbere og trænerteam.

Vi ønsker at have en klub, hvor det er rart at komme både som træner, idrætsudøver og pårørende.

Vores ambitioner er, at der skal være plads til bredde, elite og holdsport.


Ophold i hallen under træning:

Bestyrelsen opfordrer til, at forældre og pårørende så vidt muligt ikke opholder sig ved gelænderet på repos under træningen. Ophold nede i hallen er kun tilladt efter aftale med den stedlige træner.

Det kan være forstyrrende for undervisningen, hvis løber og forældre er i dialog under træningen, eller forældrene på anden vis deltager i undervisningen fra sidelinjen. Derfor henviser vi til, at man under træningen så vidt muligt er ”usynlig” fra gulvet. Benyt de stole, som findes på repos, eller tag ophold i klubrummet.

Husk at kaffe og the er på klubbens regning, hvis I blot selv brygger den.

Filmoptagelser:

Optagelse med kameraudstyr under den daglige træning, herunder selvtræning, bør som udgangspunkt have et træningsmæssigt formål og iværksættes af trænerne.

Øvrig optagelse bør kun foretages, når træningen ikke forstyrres, eller når andre løbere ikke føler sig generet.

Da hallen i træningsøjemed er et aflukket område, hvorunder der ikke er almen offentlig adgang, er det ikke tilladt at lægge optagelser ud på sociale medier, hvor andre løbere optræder, uden disse løberes accept.

Der er tilladt at optage til stævner. Kravet om accept til offentliggørelse gælder dog fortsat for de løbere, der optræder på optagelserne. Der kan gives almen accept til optagelse under stævner via ”min profil” i Klubmodul, hvilket bestyrelsen anbefaler alle medlemmer at gøre.

Holdledere og træneransvarlig:

Snak i krogene bør undgås, og det skader trivslen på den lange bane. Hav som udgangspunkt tillid til, at vores trænerteam er kompetent, og at trænerne ved, hvad de gør.

Har du generelle spørgsmål til en træner eller forståelsesspørgsmål til en aktivitet, er du altid velkommen til at tale med trænerne. Husk at vælge rette tid og sted, så træningen ikke forstyrres.

Har du derimod spørgsmål til en træners disposition, er du bekymret for din løber eller har du et klagepunkt, skal du kontakte holdlederne eller bestyrelsen.

En aktiv forældregruppe med en positiv kritisk og konstruktiv indstilling er med til at styrke vores fundament som bæredygtig klub. Derfor er alle input er velkomne, og har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, så kontakt formanden eller en repræsentant fra bestyrelsen.

Du finder kontaktpersoner på diverse udvalgsposter på www.frisk.dk under ”Om FRISK”.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram