Rulleskøjteklubben FRISK får støtte til indkøb af idrætsudstyr 


Med støtte fra DIF og DGI's foreningspulje har FRISK nu anskaffet et komplet nyt sæt floorball bander til rulleskøjtestævner og skolebrug.
 
FRISK, der dyrker kunstrulleskøjteløb på Ådalens Skole i Frederikssund, har fået 35.000 kr. i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Bevillingen er blevet brugt til at indkøbe et nyt sæt floorball bander. 
 
Ifølge formand Frank Davidsen afvikler FRISK 2 – 4 kunstrulleskøjtestævner om året. ”Vores gamle, hjemmelavede bander, hvis formål er at skabe sikkerhed for løberne og afskærme dem fra tilskuerne, var godt slidte og kunne ikke mere. Foreningens økonomi kunne ikke bære udgiften alene, så da vi blev opmærksomme på DIF og DGI´s foreningspulje, greb vi chancen og søgte midler til formålet”, siger formanden.
 
FRISK har finansieret en lille del af indkøbet selv, men bestyrelsen håber på at kunne få lidt retur ved at tegne sponsorater med lokale erhvervsdrivende, som kan få deres logo på banderne.
 
Ådalens Skole er også med i projektet. Et selvvalgt kriterie i ansøgningen var nemlig, at FRISK skal stille floorball banderne til rådighed for skolens idrætsundervisning. ”Skolens lærerkorps har længe ønsket sig et sæt bander til floorball, som kan bruges i idrætstimerne. Nu har de fået det til deres rådighed, så det er ren win-win for klub og skole”, mener Frank Davidsen og fortsætter: ”Desuden var skolens servicekorps behjælpelig med at finde en løsning på opbevaring af banderne, hvilket ellers ville have været en logistisk udfordring for os”.  
 
Både bestyrelse, trænere, forældre og de knap 80 medlemmer glæder sig til at tage banderne i brug, hvilket sker i forbindelse med foreningens årlige sommer-træningsseminar sidst i august. ”Vores håb er også, at banderne vil give klubben en større synlighed, og at vi derfor vil få en medlemstilgang, når flere af skolens børn bliver gjort opmærksomme på rulleskøjtesporten og foreningens eksistens”, slutter Frank Davidsen. 
 
Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt
DIF og DGI's foreningspulje uddeler årligt ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI's foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.
 
Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.
 
Om DIF og DGI's foreningspulje
  • Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen
  • Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk
  • Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider 
 
Kontakt:
Rulleskøjteklubben FRISK
Formand Frank Davidsen
 
DIF og DGI's foreningspulje:
Konsulent, Trygve Laub Asserhøj
taa@dif.dk / 4326 2173

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle