Om FRISK / Medlemskab / Trivselspolitik

Trivselspolitik

Retningslinjer, der sigter mod et godt læringsmiljø og forbedring af trivslen i FRISK for løbere og trænerteam:

Ophold i hallen under træning:
Bestyrelsen opfordrer til, at forældre og pårørende så vidt muligt ikke opholder sig ved gelænderet på repos under træningen. Ophold nede i hallen er kun tilladt efter aftale med den stedlige træner.

Filmoptagelser:
Optagelse med kameraudstyr under den daglige træning, herunder selvtræning, bør som udgangspunkt have et træningsmæssigt formål og iværksættes af trænerne. Øvrig optagelse bør kun foretages, når træningen ikke forstyrres, eller når andre løbere ikke føler sig generet. Det er ikke tilladt at lægge optagelser ud på sociale medier, hvor andre løbere optræder, uden disse løberes accept.

Holdledere og træneransvarlig:
Snak i krogene bør undgås, og det skader trivslen på den lange bane. Hav som udgangspunkt tillid til, at vores trænerteam er kompetent, og at trænerne ved, hvad de gør. Du er altid velkommen til at tale med trænerne. Husk at vælge rette tid og sted, så træningen ikke forstyrres. Du kan også kontakte holdlederen eller en repræsentant fra bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne

Frank Davidsen
Formand for Rulleskøjteklubben FRISK

              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804