Om FRISK / Aktiviteter / Stævner / Danish Cup - friløb, show og formation

Danish Cup - friløb, show og formation

DANISH CUP i Friløb, parløb, show og formation
 
Lørdag og søndag d. 10 og 11/november 2018
 
Rullesport Danmarks Kunstløbskomité har fornøjelsen at invitere til Danish Cup i friløb, parløb, show og formation. Stævnet, der tidligere har været kendt under navnet "Sjællandsmesterskaber og Sjællandsstævne" hedder nu DANISH CUP således, at Horsens nu også har mulighed for at deltage.
 
DANISH CUP afholdes på Ådalens skole, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund.
Der kan stilles til start i alle ovennævnte nationale og internationale rækker, og disciplinerne afvikles i henhold til SSR.

Pris: 140 kr. Hefter 60 kr. pr. efterfølgende disciplin. Ved afbud efter tilmeldingsfristen refunderes gebyret ikke
 
Tilmelding og tilmeldingsfrist: senest d. 12. oktober 2018. 

Tidsplan vil blive udsendt hurtigst muligt efter tilmeldingsfristens udløb. Overholdes tilmeldingsfristen ikke, kan løbere miste muligheden for at stille op til stævnet. Alt afhængig af deltagerantallet vil stævnet vare en til to dage, dog med lørdag som den primære dag.

Øvrig information Information vedr. mulighed for køb af mad og drikke følger fra medarrangerende klub, FRISK.
 
Venlig hilsen

Dorte Wirth
Formand for Kunstløbskomiteen

              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804