Om FRISK / Træning / Udtagelseskriterier for boblere til hold

Udtagelseskriterier for boblere til hold

Boblere til show og formationshold udvælges suverænt af klubbens trænere på baggrund af det enkelte udviklingspotentiale, som en løber vurderes at måtte have.

En bobler kan enten udtages til et særligt udviklingshold, hvor der trænes i grundlæggende teknik i show eller formation, eller til et af klubbens eksisterende show- og/eller formationshold. En bobler kan ligeledes udtages til et særligt udviklingshold med henblik på at forbedre boblerens nuværende kompetencer og derved gøre den pågældende klar til at kunne indtræde på et hold, som i forvejen har en højere teknisk sværhedsgrad.

Når en bobler udtages til et af klubbens show- eller formationshold, betragtes løberen fra udtagelsestidspunktet som en del af holdet. Derfor forventes det, at bobleren deltager i stævner og opvisninger, som det pågældende hold skal deltage i.

Uagtet at bobleren ikke er med i ”startopstillingen”, er boblerens deltagelse i indløb, overværelse af konkurrencen med eget og andre hold samt præmieoverrækkelsen en vigtig del af boblerens integration på holdet. Endvidere opbygges det sociale fundament omkring den samlede løbermasse på holdet og de personlige relationer imellem løberne styrkes. Processen bidrager til, at løberne bredt set fastholdes i sporten og ikke mister interessen undervejs.

Ved deltagelse i stævner skal der ifølge DRsU stævneregler betales et stævnegebyr, som også gælder for boblere. Det er en forudsætning for at være bobler, at bobleren selv er indstillet på at betal for egen deltagelse.

En bobler vil under stævner blive iklædt holdets dragt, der synligt viser, at bobleren er en del af det pågældende hold. Ligeledes vil bobleren som udgangspunkt i lighed med holdet modtage medaljer for en indsats, som giver anledning til præmiering.

Klubbens trænere beslutter, hvor en bobler skal indgå på et show- eller formationshold. Som udgangspunkt trænes en bobler specifikt til at kunne afløse på en eller flere pladser på et hold, eller som et led i udviklingen af et hold, såfremt antallet af løbere skal hæves. Sidstnævnte kræver en større omlægning af programmet og kan derfor kun ske i sjældnere tilfælde.

Når en bobler udtages til at indgå på en fast plads på et show- og formationshold lægges der særlig vægt på løberens tekniske niveau, fremtidig udviklingspotentiale, stabilt fremmøde, engagement i træningen samt evnen til at være en del af en større gruppe.

Der er ingen fast tidsgrænse for, hvor længe man kan være bobler.

Spørgsmål til retningslinjer boblere kan til hver en tid rettes til klubtrænerne eller bestyrelsen.

 

              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804