Om FRISK / Landshold / Rejseregler for landsholdet

Rejseregler for landsholdet

Retningslinjer for rejser med landsholdet
 
 
Når landsholdet deltager i udenlandske stævner eller træningsseminarer repræsenterer det Danmark og Danmarks Rulleskøjteunion (DRsU). Det betyder, at deltagerne på landsholdet rejser og opfører sig som ét samlet hold og dermed fremstiller vores sport i et positivt lys for omverdenen.
 
For at sikre at rejser med DRsU’s kunstrulleskøjtelandshold foregår så smidigt som muligt, og alle oplever en velorganiseret tur, har Kunstløbskomiteen vedtaget et sæt retningslinjer for rejser med landsholdet samt for deltagelse i udenlandske stævner eller træningsseminarer.
 
Rejse 
 
 • Landstræneren udtager de løbere som skal deltage i det internationale stævne eller træningsseminar, og tilmelder løberne til arrangøren. Udtagelse (eller ikke-udtagelse) kommunikeres til løber og forældre inden det kommunikeres til andre. Der forventes deltagelse i de udenlandske stævner løberne udtages til. Ved større stævner sendes mail til løberne. Ved stævner som EM og VM kontaktes løberne personligt, både de der er udtaget og dem der ikke er.
 • Herefter booker holdleder rejse, hotel, billeje, mad mv., samt får oprettet betalingsmodul.
 • Der er som hovedregel mulighed for at løberen kan medtage en forælder. Løbere, der rejser alene indgår på forhånd aftale med holdlederen om hvilken anden voksen, de er tilknyttet under rejsen.
 • Holdlederen informerer alle løbere om de kendte praktiske detaljer og et prisoverslag for den samlede rejse. Der skal meldes tilbage til holdlederen indenfor den fastsatte deadline. Prisoverslaget for rejsen vælges ud fra et ønske om, at holdet rejser som et samlet hold, at hotellet som minimum har en middelstandard, i bedst mulige afstand til hallen og er inklusiv morgenmad. Der udarbejdes altid et billigst muligt prisoverslag ud fra ovennævnte kriterier. Priserne kan svinge meget bl.a. afhængigt af sted, antal rejsende, stævnets størrelse mv.
 • Alle løbere rejser sammen på udrejsen og bor på samme indkvarteringssted under stævnet. Hjemrejse kan fastlægges individuelt. Dispensation skal søges til kunstløbskomiteen. (Dispensation kan fx ønskes ved behov for tilstedeværelse i skole, på job eller af personlige årsager).
 • Ønsker forældre eller andre pårørende at rejse på andre tidspunkter eller bo andre steder end landsholdet, arrangeres dette selv af forældrene. Holdlederen påtager sig således ikke at arrangere individuelle afrejse- og hjemrejsetidspunkter, ophold, mad, mv., end de fælles fastlagte.
 • Alle løbere følger aftaler og anvisninger i forhold til forberedelse op til stævnet, på rejsen og under stævnet. Landsholdstræneren sætter disse rammer.
 • Der rejses altid i det udleverede landsholdstøj: T-shirts og træningstrøje, samt egne sorte bukser.
 • Ved flyrejser skal skøjter, hjul, stævnedragt, strømpebukser og strømper og indmarchkjolen pakkes i håndbagagen (ikke værktøj), så der kan deltages selvom bagagen måtte blive forsinket.
Stævne
 • Ved træning, indmarch og præmieoverrækkelse er løberne iklædt landsholdsdragten uden top eller med en hudfarvet top med gennemsigtige tværbånd og stropper samt intakte strømpebukser.
 • Ved ophold i hallen er løberne iført landsholds t-shirt og/eller træningstrøje. Hvis muligt ophænges DRSU’s banner og dannebrog.
 • Når tidsplan er kendt, fastlægges der plan for træning samt for forventet tilstedeværelse i hallen under konkurrence. Som udgangspunkt er alle tilstede i hallen, når de danske løbere er på gulvet.
 • Der tilstræbes at der spises frokost og aftensmad sammen, hvilket typisk vil være i hallen, når tidsplanen tillader det. Endvidere vil der blive arrangeret fællesspisning, når der er mulighed herfor.
 • Landstræneren ønsker, at de danske løbere filmes, når de er på gulvet. Opgaven med at filme varetages enten af de løbere, som ikke er i konkurrence eller er ved at forberede sig hertil; ellers af pårørende. Filmene bruges efterfølgende til bl.a. at målrette træningen.
 • Der laves løbende opslag på den officielle Facebookside for Danmarks Kunstrulleskøjtelandshold. Opslag skal være landsholdsrelaterede, og være klubneutrale. Generelt henstilles der til, at billeder og aktiviteter i landsholdsregi er klubneutrale.
Økonomi
 • Drsu’s kunstløbskomite giver løberne rejsetilskud til udvalgte stævner. Dette varierer fra gang til gang alt efter rejsen. Herudover betaler komiteen løbernes startgebyr. Den samlede pris angivet i det udarbejdede prisoverslag dækker som hovedregel transport og hotel/vandrerhjem. Det angives altid tydeligt i informationen fra Holdlederen, hvad der er inkluderet i prisen. Alle øvrige udgifter afholdes af deltagerne.
 • I tilfælde af afbud efter tilmeldingsfristen, dækkes udgifter af deltagernes selv. Alle opfordres til at sikre sig at have nødvendig rejseforsikring. Kunstløbskomitéen dækker ikke ved afbud. Orienter jer i i øvrigt på følgende links til rejseforsikring: http://www.idraettensforsikringer.dk/Idr%C3%A6tsrejse
Overholdelse af regelsættet er en forudsætning for deltagelse, samt for at modtage tilskud til rejser fra Kunstløbskomiteen. Tilsidesættelse af reglerne kan medføre, at løberen ikke længere kan indgå som en del af landholdstruppen. Kunstløbskomiteen træffer afgørelse herom.
 
November 2016, Kunstløbskomiteen.
 
 

              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804