Om FRISK / Vedtægter / Gamle referater / Referat 2010

Referat 2010

 

Referat fra generalforsamling i Rulleskøjteklubben FRISK,

1) Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslog Morten Haugaard som dirigent. Morten blev valgt som dirigent.

Og Henriette Remod blev valgt som referent.

2) Valg af stemmetællere.

Til stemmetællere blev valgt Bjarne Hansen og Britt Davidsen.

3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.

Formanden havde inden generalforsamlingen udsendt beretning for 2009 til klubbens medlemmer.

Bjarne Hansen spurgte til beslutningen om at FRISK ikke deltagere i nationale stævner, hvilket Henriette kunne forklare med uoverensstemmelser med kunstløbskomiteen, og dermed de øvrige klubber, idet janteloven spiller ind.

Britt Davidsen spurgte om man kunne foreslå et nyt system til kunstløbskomiteen, således at man optjente konkurrence point i løbet af en sæson, og dermed rangliste point. Og det er så dem med flest rangliste point i hver sæson som kan deltage i de internationale stævner. Henriette Von Pein og Ann Fabricius vil tage dette med til næste møde i kunstløbskomiteen, og mener at dette kan være med til at løse op på problemstillingerne.

Der blev spurgt til om vi deltager i DM, og det gør vi.

Der var ingen yderligere kommentarer til beretningen, der herefter blev godkendt.

4) Forelæggelse af revideret regnskab og status for det forløbne år til godkendelse.

Kassereren havde inden generalforsamlingen udsendt regnskabet for 2009 til klubbens medlemmer. Der var ingen kommentarer til regnskabet, der blev godkendt.

5) Fastsættelse af kontingent.

Fra bestyrelsen var der forslag om nye kontingentsatser.

Bestyrelsen foreslog, at man i forlængelse af sidste års vedtagelse af tillæg til basiskontingenter, gav bestyrelsen mulighed for halvårligt at ændre hvilke hold som skal betale hvilke tillæg.

Der blev stillet spørgsmål til om, dette skulle have været sendt ud som forslag sammen med indkaldelsen, og forslaget blev derfor til side sat, og kontingent samt tillæg er derfor uændret i forhold til 2009:

Alle priser er pr. ½ år:

Basiskontingent pr. løber pr ½ år: kr. 500

Alle betaler basiskontingent.

Tillæg pr. ½ år pr. løber:

 Solo national: kr. 50

 Solo international: kr. 200

 EM formation: kr. 200

Skøjteskole og Team Talent betaler kun basiskontingent.

Løber man både på junior og senior EM formation betales kun tillæg for det ene hold.

Kontingent kan dog højst udgøre kr. 800 pr. halvår.

6) Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

7) Valg af formand. (Henriette von Pein er ikke på valg)

8) Valg af kasserer. (Lise Riisager er villig til genvalg)

Lise Riisager blev genvalgt.

9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Næstformand Ann Fabricius. (er villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem Michael von Pein. (er villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem Steffen Thomsen. (er ikke på valg)

Bestyrelsesmedlem Tommy Hamann. (er ikke på valg)

Bestyrelsesmedlem Henriette Remod.(er ikke på valg)

Ann Fabricius og Michael von Pein blev begge genvalgt.

10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Frank Davidsen blev genvalgt som suppleant og Annette Kristensen blev ligeledes valgt som suppleant.

11) Valg af 2 revisorer.

Bjarne Hansen og Malene Nørgaard blev genvalgt som revisorer.

12) Eventuelt.

Morten Haugaard spurgte til løbersamtalerne, der havde været tale om, der skulle holdes med formationsholdene i august/september men de blev aldrig afholdt, herudover synes Morten at det føltes som om mange nedprioriter holdet.

Der var enighed om at man skulle prøve at få afholdt løbersamtalerne i sommer, og det måske var med til at den enkelte løber prioriterer holdet frem for alle mulige andre ting.

Herudover var der et ønske om, at der fra sæsonstart blev meldt ud omkring "spillereglerne", altså hvem skal løbe på holdet, hvem er reserver og hvad gør vi hvis der er uheld lige inden konkurrence. Der kan eventuelt laves årsplaner eller lignende.

Der blev samtidig nævnt, at selvom der lægges pres på Kirsten og Martin til tider, har de også den fulde opbakning fra forældrene når det hele kører.

Bestyrelsen forsøger hele tiden at følge op på hvordan det går, og presse på når det er nødvendigt.

Der blev også spurgt om hvordan der var mulighed for at uddanne nogle ældre løbere til trænere således at Kirsten og Martin kan aflastes, da det nogle gange er følelsen af at der er mere fokus på formationsholdene frem for solo holdene, og dette måske kunne afhjælpes ved nogle ekstra trænere.

Bestyrelsen kunne fortælle at der er kurser igennem kunstløbskomiteen, hvor vi kan sende løbere af sted til en træner grunduddannelse. Der vil blive kigget nærmere på denne mulighed.

Til slut var der ros til bestyrelsen fra salen.

Henriette Remod, bestyrelsesmedlem.

 

afholdt tirsdag den 23. marts 2010 kl. 19.00

i Multisalen, Åbjergskolen, Frederikssund.

              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804