Om FRISK

Frederikssund Rulleskøjteklub FRISK er stiftet i 1980 og har hjemsted på Ådalens Skole, afd. Nord, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund.

Historisk dyrkede klubben flere discipliner inden for rulleskøjteløb, bl.a. speed og hockey, men i dag har FRISK alene kunstløb på programmet; individuelt sololøb, figurløb, show- og Formationshold.

Klubben ledes af en bestyrelse og drives i det daglige af en række trænere, holdledere og udvalgsmedlemmer, som alle er frivillige og motiveres af et engagement, som bunder i et socialt fundament med en vision om at markere sig som en ambitiøs Rulleskøjteklub, hvor der både er plads til bredde og elite sportsudøvere.

Et medlemskab af FRISK henvender sig både til piger og drenge typisk i alderen fra 6 - 20 år.

FRISK er medlem af Dansk Rulleskøjte Union under DIF.

              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804