Om FRISK / Vedtægter / Gamle referater / Referat 2012 / Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012

Formandens årsberetning 2011 for Rulleskøjteklubben FRISK

 2011 har været et år med mange nye udfordringer og fornyelser i FRISK.

 I starten af året var det desværre tid til, at FRISK skulle tage afsked med vores 2 erfarne trænere gennem mange år. Kirsten Ravn, som har stiftet klubben, valgte i februar efter mange svære overvejelser, at det nu efter mere end 30 år i rulleskøjternes tegn var tid til at bruge tiden på andre ting. Martin Ravn valgte efterfølgende i marts at fratræde sin stilling efter 23 år. Begge har lagt masser af energi og taget et langt sejt træk i FRISK gennem årene og har været med til at give et utal af løbere mange store oplevelser. FRISK takker Kirsten og Martin for de mange års store indsats og flotte arbejde.

Allerede i det sene efterår 2010 gik det op for bestyrelsen, at vi var sårbare på trænerfronten, hvilket udsprang af, at Kirsten var blevet langtidssyg efter et uheld i hallen, ligesom Martin var flyttet til Sverige, og derved ikke var særlig mødestabil til træningen. Cathrine von Pein, der så småt var startet op som træner, dækkede ad hoc ind i de huller, som nu pludselig opstod i træningen generelt. Vi havde især en stor udfordring med et planlagt juleshow foran os, som krævede en del ekstra træning. Vi fik hevet juleshowet hjem med hjælp fra alle gode trænerkræfter, men samtidig var det også et vink med en vognstang, til bestyrelsen, om at sætte fokus på skrøbeligheden i trænerkapaciteten. 

Dette blev startskuddet til, at vi begyndte at engagere vore unge trænere - primært blandt de ældre og erfarne løbere i klubben, og dem som har interesse i at lære fra sig og skabe sammenhold i klubben. Det nødvendige generationsskifte er således sat i gang, og vi synes i bestyrelsen, at vi i første omgang er lykkes med det, men vi har også fokus på, at særligt trænerstaben er klubbens eksistensgrundlag, og derfor skal trænerne konstant være i centrum. Blandt andet har vi valgt vi at indlede et samarbejde med sportscoach Eva Bjørnskov, som har arbejdet med vores trænere som team og individuelt. Pigerne har været meget glade for dette.

Vi er som bestyrelse - men også som forældre - stolte af vores unge trænere, som lægger alt deres energi og fritid i arbejdet med klubbens løbere, de er alle vokset så flot og ansvarsbevist i deres træner rolle. Vi skylder dem stort tak for, at vi er nået så langt det sidste års tid, for uden vores trænere har vi ingen klub!

Som følge af blandt andet trænerskiftet blev vi samtidig opmærksomme på, at det er nødvendigt at kigge på klubbens virke på ny. Vi vil gerne det hele, men vi må samtidig erkende, at vi ikke kan alt. Derfor har det været nødvendigt at lave en ”benhård” prioritering af vores aktiviteter.

Shows har stor betydning for FRISK i det daglige. I træningen betyder det meget for det sociale i klubben, og det er netop det sociale, som er kernen i FRISK. Endvidere har vi stor succes med vores shows, som ud over store oplevelser til løbere og forældre skaber stor opmærksomhed i lokalsamfundet. Vi får masser af tilbud om at optræde eller hjælpe til i forskellige sammenhænge, og nogen gange betyder det endda en fornuftig økonomisk indtægt til klubkassen. Det skaber identitet i FRISK.

Showdisciplinerne er en prioritering for FRISK, og for at vi kan aktivere så mange løbere som mulig, har vi vores DISCO FEVER hold en slags showskøjteskole, hvor mere erfarende løberes deltagelse gør det muligt for meget unge eller nyere løbere at optræde på et godt niveau og hermed udvikle sig teknisk. Dette afspejler den bredde og rummelighed, som klubben besidder i dag.

Da det ikke er uden betydning for vores løbere og trænere, samt for tilgangen for vores nye medlemmer, skal vi selvfølgelig også have solo på programmet. Solo er det sted, hvor de små piger udlever prinsessedrømmen og de ældre piger udfordrer og udvikler deres individuelle præstation. De fleste løbere i klubben er engagerede i solodisciplinerne, og den store tilgang, som vi har oplevet i årets løb, har medført, at Skøjteskolen nu er blevet opdelt i 2 niveauer. Ligeledes har vi 4 solohold, og det er en prioritering i den daglige træning, at trænerne har fokus på løbernes udvikling, således at de rykker op på næste niveau på det rigtige tidspunkt.

Endvidere valgte vi som noget nyt i starten af året at indgå samarbejde med DRsU`s solo landshold, hvor løbere, som bliver udtaget af sololandstræneren, har mulighed for at dygtiggøre sig udover klubtræningen. Vores engagement med landsholdet har samtidig stor betydning for kompetenceudviklingen af vores unge trænerteam, da de her har mulighed for at assistere og derved slår vi 2 fluer med et smæk!

FRISK har også 2 formationshold kørende. Miniformation startede indledningsvis som et forsøg for at se, om vi havde ”materialet” til at kunne starte et juniorformationshold på sigt. Det har vist sig, at det har vi, og selv om formationen ikke er højtprioriteret i FRISK pt., så er det formentlig et hold, som vi kommer til at fokusere mere på i fremtiden. Derfor vil Miniformation fra nu af være transformeret om til Juniorformation.

For Seniorformation´s vedkommende har vi måttet sande, at i forhold til pigernes alder, uddannelse, udlandsrejser, osv. giver det rigtig mange udfordringer med at holde sammen på holdet. Vi har pt. ikke det nødvendige antal løbere til, at holdet kan bære disse udsving. Derfor er fremtiden for Seniorformation usikker, men vi arbejder på at finde løsninger, således at holdet kan blive selvbærende og derved stabilt i forhold til udvikling ud i fremtiden. Det er hertil vigtigt at bemærke, at bestyrelsens holdning er, at det ikke er en løsning at splitte juniorformationsholdet ad for at sikre et seniorformationshold.

I erkendelse af, at det er svært for en ny løber at indgå på et hold (show eller formation), der har arbejdet sammen i flere år og derved har nået et højt niveau, har vi valgt at indføre ”boblere”, som enten udvikler sig i samarbejde med et hold eller på et særligt hold, som skal udvikle de pågældende teknisk, så de kan indgå i holddisciplinerne, når de er klar.

Således sikrer vi udviklingsmulighederne for den enkelte løber i klubben og har samtidig mulighed for at øge antallet af løbere på et hold, ligesom vi minimerer risikoen for, at et hold falder fra hinanden, selv om der er frafald.

For at opsummere kan klubbens prioriteter konkluderes således, at klubbens fokus er det sociale og derved holdsporten, men der skal også være plads til at dygtiggøre sig individuelt. Når alt kommer til alt, er vi begrænset af trænerkapacitet samt haltid, og det er derved et puslespil, som vi konstant må arbejde med.

I 2011 har FRISK afholdt eller deltaget i mange stævner. Jeg vil kort nævne:

  • FRISK CUP i februar.
  • DM i figur, show og formationsløb i marts i Frederikssund – i øvrigt afviklet for første gang nogen sinde som separate discipliner. Vi havde bl.a. premiere på BLACK SWAN og høstede mange medaljer.
  • Stævne i Næstved i marts også her var FRISK repræsenteret.
  • NORDEA CUP i Smørum i marts, hvor der som ekstra udfordring for vores løbere var deltagelse fra både Tyskland og Letland.
  • DM og LM i sololøb afviklet i Jyderup, og
  • Kombineret SRK cup og Sjællandsmesterskaber i Smørum.

Samtlige arrangementer, som FRISK arrangerede, blev en succes. Dette skyldes især, at FRISK har en forældregruppe som forstår vigtigheden af at de støtter og bakker op om klubben og byder ind med, hvad den enkelte familie kan. Det er bestyrelsen rigtig glad for, for uden solid støtte og opbakning er det ikke muligt at give vores løbere alle de gode oplevelser man får i FRISK. Det kræver en fælles indsats fra alle for at drive en klub i god udvikling.

I første uge i maj havde FRISK for første gang en 4 gruppe (Quartet) til EM i Show og Formation dette forgik i Gondomar i Portugal. Her fik vi syn for at 4gr. rækken er hård med konkurrence fra ældre ”stjerne” sololøbere eller grupper, der har løbet sammen i mange år. Dance XXXO måtte nøjes med en slutplacering i rækken, men tog hjem mange erfaringer rigere, især på hvad det kræver for at nå op i placeringen i denne række. Det følger vi op på i 2012, hvor Dance, Dance, Dance skal til EM igen. Målet er at forbedre vores placering fra sidst.

I løbet af sommerferien indgik vi et samarbejde med Sillebroen, og det er efterhånden blevet et fast indslag i Frederikssunds populære center, at FRISK pigerne farer centeret rundt på rulleskøjter og promoverer en særlig begivenhed. Aftalen indebærer udover økonomi til klubben også god PR og synliggørelse af vores sport, hvilket er vigtigt for vores lille sportsgren set i et større perspektiv. En win/win situation for pigerne, der syntes, at det er en sjov opgave, og for de ansvarlige i Sillebroen, som er meget glade for det lokale indslag.

I september afholdt Kunstløbskomitéen et træningsseminar for løbere fra spire niveau til ungdom på tværs af klubberne. Der var engageret en dramalærer og en danselærer, og alle løberne havde en lærerig, sjov og hyggelig weekend. Vi ved at Kunstløbskomiten planlægger, at trænings-seminaret skal være en fast årlig begivenhed. Det skal også nævnes, at selv om DRsU har truffet beslutning om, at spirerrækken ikke er en del af de officielle arrangementer under Kunstløbskomitéen, arbejder bestyrelsen for, at samtlige klubber laver spirerstævner, når de officielle rækker også er på. Det er vigtigt, at vores nye løbere får stævne erfaring, og at vi sørger for, at de så ofte som muligt får den gode oplevelse, som er at vise alle de flotte ting frem, som de har lært. Det er selvfølgelig også med til at flere nye løbere kommer til og ønsker at forsætte med sporten.

Klubturen til Holland og IRMA CUP i efterårsferien blev en kæmpe succes. Med fyldt bus og perfekt efterårsvejr hjemtog vi 3 pokaler med showholdene DISCO FEVER, HAUNTET og DANCE. Turen er en eftertragtet klubaktivitet og derfor gentager vi den i efterårsferien i 2013, når IRMA CUP igen er på tapetet. Så skriv allerede nu datoen i kalenderen.

Vi afsluttede 2011 med at afholde den traditionsrige Haldor Topsøe juletræsfest. Igen havde vi stor hjælp fra forældregruppen. Vi synes, at arrangementet er en god anledning til at samle de medhjælpende kræfter fra weekendens gode indsats, og derfor satser vi i 2012 på at afholde en klubjuletræsfest lørdag d.9. december 2012, hvor vi i samme weekend som Haldor Topsøe arrangementet også laver vores flotte Juleshow for ALLE vores løbere. Derfor inviteres alle hjælpere og løbere mod en mindre egenbetaling til at deltage i festen.

Jeg vil afslutte formandens beretning med at sige tak til alle vores løbere, trænere, bestyrelse og forældre i FRISK for at støtte op om klubben og herved bidrage væsentlig til store oplevelser og socialt samvær for os alle.

Henriette von Pein, formand

              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804