Om FRISK / Vedtægter / Gamle referater / Referat fra Eks. generalforsamling 2014

Ekstraordinær generalforsamling 2014

Mødereferat fra ekstraordinær generalforsamling i Rulleskøjteklubben FRISK.

Afholdt 14. maj 2014

1) Valg af dirigent og referent.

Britt Davidsen blev valgt til dirigent.

Bettina Bay blev valgt til referent.

Dirigenten kunne konstatere at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne.

2) Valg af stemmetællere.

Jan Esbech blev valgt til stemmetæller.

3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.

Henriette von Pein fortalte om baggrunden for sin beslutning. Begrundelsen er sendt ud sammen med mødeindkaldelsen og ligger desuden her

4) Valg af formand.

Bestyrelsen havde foreslået Frank Davidsen og der var ingen modkandidater.

Franks valgtale er indsat nedenfor.

Frank Davidsen blev enstemmigt valgt.

Der var 25 løbere repræsenteret ved afstemningen, incl. Fuldmagter.

5) Eventuelt.

Frank takkede for valget og ser frem til at komme i gang som formand.

 

På bestyrelsens vegne

Bettina Bay

Sekretær.

Frank Davidsens valgtale.

Jeg stiller mig herved til rådighed som formand for FRISK.

Der er få klubber i Danmark, som dyrker kunstrulleskøjteløbet, og vi er forpligtet til at værne om fællesskabet og relationerne på tværs til gavn for det sociale og sportens udvikling. Jo flere løbere i sporten, jo mere sikkert er det, at vores børn også kan dyrke den i fremtiden til stævner i ind- og udland. Denne holdning vil jeg bringe med fra min tid i DRsU´s Kunstløbskomité.

FRISK er for mig ”familien”, hvor alle er velkomne, og hvor det skal være rart at være løber, træner og forældre. FRISK er en klub for bredden, men der skal også være plads til at udleve drømme. Vores løbere udvikles individuelt igennem klubbens træningstilbud, og for de ”heldige” er DRsU´s landshold muligheden for at kunne dyrke talentet endnu mere. I min optik måtte der meget gerne være plads til at udvikle flere talenter generelt, men det er kontinuerligt et spørgsmål om at prioritere ressourcer og haltid.

FRISK dyrker holdsporten via vores flotte shows og formationshold. Som alle ved, har vores formationspiger lige været til EM og høstet gode erfaringer til fremtiden. Det bliver spændende at følge udviklingen af holdet, og det er vores opgave at fastholde løberne, så vi opnår succes med det, som vi satte i gang for mere end 2 år siden med Miniformations-holdet.

Min bekymring er som sådan heller ikke fastholdelsen af holdet, men mere de prioriteringer og beslutninger, som skal træffes for at kunne nå de mål, som vi sætter os for holdet. Prioritering af dette års EM tur har tilsyneladende skabt mistrivsel hos nogle løbere og utilfredshed i dele af forældregruppen. Det skal vi naturligvis anstrenge os for at undgå, hvilket er en fælles forpligtigelse for alle, der kommer og går i klubben.

For nuværende er der løbere, som overvejer at skifte til SRK. Jeg er af den opfattelse, at det står enhver frit for at vælge det, som må være rigtigt for dem. Derfor er min opfordring til jer, som måtte have disse overvejelser, at prøve lykken i andre klubber. Hvis det ikke virker, så kom tilbage. Alle er velkomne i FRISK, dog under forudsætning af, at der er plads til at optage nye medlemmer.

Trænerstaben i FRISK er relativ ung og uerfarne med livets udfordringer. Det er derfor vigtigt, at vi støtter trænerne på bedste vis med kompetenceudvikling, uddannelse, råd og vejledning samt sparring, så de kan få de bedste betingelser at arbejde under. Det er trænerne, som understøtter klubbens eksistensgrundlag, for det at være rulleskøjtetræner kræver en stor faglig indsigt, som ikke mange er i besiddelse af. Derfor skal vi passe godt på dem, og give dem de værktøjer, som er nødvendige for, at de kan løse opgaven. Dette er noget, som jeg selv vil have meget fokus på.

Forældrene er også en vigtig ressource for en frivillig klub. For nuværende er der overvejelser i Komitéen om at etablere et korps af frivillige på tværs af klubberne. Der er heldigvis masser af frivillige forældre i FRISK, men jeg synes alligevel, at vi skal være nysgerrige og se nærmere på dette tiltag. Det er mit håb, at vi bliver gode til at engagere de frivillige, således at vi er mange til at trække opgaver i mål, når det gælder, gerne sat i en social ramme.

Jeg vil arbejde for en bæredygtig økonomi. Det er dyrt at drive en lille klub uden de store tilskud. Da vi stort set lever af forældrebetalingen og ganske få og små sponsorater, skal vi holde fokus på økonomien, så det ikke stikker af. Men det er også vigtigt at påpege, at der skal penge til, hvis vi gerne vil sætte vores præg på klub og sport. Vi skal derfor finde balancen imellem klubbens tilbud og kostpris.

Jeg vil sige Henriette stor tak for dit store arbejde igennem mange år. Det bliver en stor arv at skulle løfte formandsopgaven efter dig. Når man siger ”FRISK”, siger man samtidig Henriette, og jeg er sikker på, at der vil gå lang tid, før du kan børste det af dig. Tak for alt, hvad du har gjort for vores børn, familier og klub, og fortsat vil gøre.

 

              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804