Om FRISK / Vedtægter / Gamle referater / Referat 2015 / Årsberetning 2015

Årsberetning 2015

Fremlagt ved FRISK generalforsamling d. 24. marts 2015 1
 
Årsberetning 2014
 
2014 i FRISK blev et år med udfordringer og fornyelser. Allerede efter den ordinære generalforsamling i marts stod det klart, at økonomien var klemt, idet pengekassen var tom. Næsten samtidig oplevede vi, at enkelte løbere søgte mod nye græsgange i Smørum, og senere at trænerteamet skrumpede ind. Bestyrelsen led delvis af metaltræthed, og i maj kastede formanden igennem 10 år håndklædet i ringen. Dette blev vendepunktet og starten på en ny tid i FRISK. Allerede på den ekstraordinære generalforsamling d. 14. maj erklærede jeg, at hvis man valgte at pege på mig som ny formand, var målene for FRISK krystalklare;
  • FRISK skal hvile på et socialt fundament med plads til fællesskab og mulighed for at udleve individuelle drømme
  • FRISK skal være et rart sted for medlemmer og pårørende at komme
  • FRISK skal nyde solid frivillig opbakning i forældregruppen
  • Økonomien skulle på ret køl, og der skal være gennemsigtighed i vores dispositioner
 
Forsamlingen var enig i disse synspunkter og traf sit valg om ny formand. Bestyrelsen bakkede også op, om end vi hen over året har måttet sande, at enkelte var brændt ud eller havde svært ved at afse de fornødne ressourcer til at gøre det arbejde, som nu skulle gang, og derfor havde brug for at blive frigjort fra de pålagte opgaver. Dette gav grund til eftertanke om, hvordan en bestyrelse burde arbejde og organiseres. Og på den baggrund fremlægger vi i aften forslag til en reduceret bestyrelse, hvor målet er at skabe en mere smidig og beslutningsdygtig bestyrelse med færre, men dedikerede medlemmer.
 
Hen over sommerferien meddelte flere i trænerteamet, at de ikke ville eller kunne mere. Heldigvis havde vi – og har stadig – dedikerede og engagerede trænere i FRISK, og situationen førte til, at Cathrine, Maja og Laura, blev de bærende kræfter på solo-, show- og formationsholdene. På Skøjteskolen, hvor vi stadig oplever en stor interesse og tilgang, påtog Anita sig ansvaret, ligesom Henriette forsat varetog Figurtræningen. Mette Benzon påtog sig ansvaret for den fysiske træning af formationsholdet m.fl. godt hjulpet af Tina Børvig.
 
Det er i bestyrelsens fokus at sikre, at nye trænere kommer til, og nu har vi et solidt hjælpetrænerkorps bestående af; Thera, Sally, Caroline og Julie. Nye trænerspirer er også i pipiline via Skøjteskolen og figurtræning; Nikita, Mette og netop nyankomne Nina, som i øvrigt også er tidligere løber i klubben.
 
Udvikling og forøgelse af trænerkorpset er helt grundlæggende for klubbens eksistensgrundlag, og derfor vil vi fortsat sende vores trænere på relevante kurser samt fokusere på sidemandsoplæring i den daglige træning. Vi har i dag et kompetent og energisk trænerkorps, som vi alle skal huske at påskønne i det daglige for deres indsats.
 
6 medlemmer valgte i løbet af året at forlade klubben og rejste til Smørum. Flere af klubbens løbere igennem mange år var iblandt, og der måtte refleksion og analyse til. Læringen blev, at vi er her for vores medlemmer, og ikke dem som valgte FRISK fra. Bestyrelsen allierede sig endvidere med Trine Enemark Christiansen, der med hendes pædagogiske indsigt blev en støtte for vores unge trænerteam, og på den måde fik vi genskabt en platform for klubbens fundament. Arbejdet er ikke slut endnu, og der skal være konstant fokus på den støtte, som vores trænere kræver og har behov for. På grund af familieære årsager Fremlagt ved FRISK generalforsamling d. 24. marts 2015 2 måtte Trine desværre trække sig fra arbejdet i efteråret, hvilket efterlod en stor opgave som træneransvarlig til undertegnede. Heldigvis har Trine fået kræfterne tilbage, og har tilbudt at varetage de bløde værdier i en støttende rolle for trænerteamet som assisterende træneransvarlig. Det glæder den samlede bestyrelse meget, da Trine´s viden og indsats betyder meget for harmonien i klubben.
 
Vores løbere udvikler sig rigtig godt inden for alle discipliner; solo, figur, show og formation. Teknik træning i både show og formation har den ønskede virkning og dermed givet en god grobund for holdenes videre eksistens, og hvor nye løbere er i pipeline. Desværre måtte vi i efteråret nedlægge Storegruppen (Cirkus), da holdet ikke fungerede. Ligeledes måtte Cadetgruppen lade livet pga. manglende træningstid. Til gengæld har vi nu genoplivet Cadetgruppen på fundamentet af storegruppen og stadig med Caroline Esbech som holdleder. Holdet er vigtigt for os, da målgruppen er løbere, som er unge og ikke er på andre hold, hvilket er med til at underbygge målsætningen om, at FRISK er en ”holdklub”. Vi forventer os meget af holdet i fremtiden, og målet er at stille op til Sjællandsmesterskaberne i efteråret. (Vi vil vinde pokalen tilbage..).
 
I 2014 var Formationsholdet til EM. Det var ikke første gang, at FRISK har deltaget i EM og VM, men for vores nuværende løbere var det nyt og en kæmpe oplevelse. Placeringen levede op til forventningerne for et ”førstegangsdeltagende” hold, og det gav motivation for at prøve igen. Da Cathrine og Laura´s træning af holdet hen over efteråret er gået i den rigtige retning, besluttede bestyrelsen at støtte deltagelse i 2015. Vi skal nu til Bremerhaven sidst i april med en næsten fyldt bus. Det bliver rigtig sjovt og naturligvis en nervepirrende oplevelse, som vi glæder os helt vildt til. Tak til holdleder Tina Børvig, som har grebet holdleder-stafetten omkring holdet, og Tina´s hjælpere for et veludført planlægningsarbejde. Tror i øvrigt at der er 3 ledige pladser i bussen, hvis nogen vil med.
 
Som nævnt havde økonomien fart på med direkte kurs mod afgrunden. Det var bestyrelsens opfattelse, at smertegrænsen for kontingentindbetalinger var nået. I det forgangne år var der indført ekstra betaling for soloprogrammer, men ordningen er administrativ tung. Bestyrelsens mål var, at der ved årets udgang skulle være 25.000 kr. i kassen, ligesom ordningen om betaling af soloprogrammer burde udgå så vidt muligt. Målet er nået, og jeg er stolt af at kunne konstatere, at vi endda er et pænt stykke over målet. Økonomien kommer vi til senere på generalforsamlingen.
 
Bestyrelsen besluttede også at foretage en gennemgribende oprydning af klublokale, kælderrummet i Slangerup samt i containeren. Vi manglede simpelthen overblikket over, hvad vi havde i gemmerne. Med Leena Turunen som ny dragtansvarlig bag roret godt hjulpet af bl.a. Kristina Isaksen og Caroline Esbech gik de i gang med et større oprydningsarbejde. Klubrummet blev endevendt og der blev muget ud i kælderrummet. Mere end 10 sækkefulde gamle dragter blev kørt på genbrugspladsen, og de resterende dragter var en tur forbi Leena´s vaskemaskine, der kom på overarbejde. Nu er alle dragter retur i Slangerup, og der er lavet et kartotek over, hvad der er på lager. Containeren tog Tommy og Lars sig af, så vi nu kan komme til. Vi fik også styr på lejeaftalen med udlejer i Slangerup, og selv om det er ønskeligt at have udstyret lige ved hånden, tror jeg næppe, at vi kan finde det billigere andetsteds.
 
Frivillige hjælpere i klubben kan man altid bruge flere af, men jeg synes faktisk, at det går ganske godt. Selv om Benedikte altid skal rykke for mere hjælp frem mod stævnerne, lykkes det som regel at få fyldt pladserne op. Det er vigtigt at understrege, at en bred opbakning til klubbens aktiviteter, hvad end det er stævner, træningsweekender, landsholdstræning, oprydning, bestyrelses- og udvalgsarbejde osv., er yderst vigtigt, for ellers risikerer vi, at dem, som trækker læsset i det daglige, brænder ud. At hjælpe giver også Fremlagt ved FRISK generalforsamling d. 24. marts 2015 3 kendskab til andre forældre i klubben og styrker det sociale. Så hold jer aldrig tilbage med at give en hånd med. Tak for jeres indsats og støtte igennem året.
 
Til slut vil jeg sige en stor tak til min bestyrelse igennem mit første reducerede formandsår.
Bettina Bay, Tommy Hamann og Lars Olsen vælger at forlade os nu. I har hver især været med i flere år - nogen længere end andre - men har taget del i arbejdet lige ind til det sidste. I skal have stor tak for jeres indsats for sporten igennem årene.
 
Heldigvis vælger flere andre at blive i bestyrelsen;
Jan; som holder os på det strategiske spor, kigger økonomien efter i sømmene, køber dragter ind og er for mig en god sparringspartner
Henriette; som laver tidsplaner, står for tilmeldinger, laver budget og økonomi, samt en masse andre forefaldende opgaver
Lise; som fakturerer, ordner regnskab, styrer revisorer og lønudbetalinger
Kim; som er ”praktiske gris” og heldigvis er på vej tilbage fra en sygdomsperiode
Kristina; uformelt medlem af bestyrelsen (indtil i dag) med et fantastisk utrætteligt drive og evne til at stable arrangementer på banen og drive sponsorkroner ind
Benedikte; uformelt medlem af bestyrelsen og vores altid ihærdige webmaster med en helt fantastisk hukommelse (det er faktisk Benedikte, som kører klubben i det daglige).
 
Jeg skylder jer alle en stor tak for jeres indsats, for uden jer havde min første ”korte” periode som formand hverken været sjov eller succesfuld. Vores diskussioner og gode grin er det, som jeg virkelig brænder for, selv når puklen af opgaver synes uoverkommelig. Der er givetvis nogen, som jeg ikke har fået takket eller nævnt, men ingen skal føle sig overset. Jeg vil takke alle for råd, dåd og bidrag til klubben og vores løbere, ikke mindst vores sponsorer.
 
Og til slut; har vi så nået de krystalklare mål som erklæret i maj? Det vil jeg lade op til generalforsamlingen om at vurdere!
 
/Frank Davidsen

              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804