Om FRISK / Træning / Retningslinier for løbere i FRISK

Retningslinier for løbere i FRISK

Det overordnede formål med reglerne er, at sikre optimal udnyttelse af træningstiden og derved sikre en optimal udvikling af løbere, trænere og klub, der bygger på fællesskab og relationer på tværs af klubbens medlemmer.

Bestyrelsen har til enhver tid det overordnede ansvar for gennemførelse af træning i FRISK. 

Trænerne har det daglige ansvar for træningen af sololøbere, show- og formationshold. Til konkurrencehold er der desuden tilknyttet en holdleder som fungere som bindeled mellem trænere og forældre.

Trænerne har i samarbejde med bestyrelsen m.v. ansvar for at fastlægge en træningsplan frem mod aktuelle konkurrencer. Det tilstræbes, at der med passende mellemrum afvikles individuelle løbersamtaler og/eller forældremøder, hvorunder mål/delmål og træningsplan kommunikeres til løbere og forældre.

Krav til løberne
 
  • Løberen møder udhvilet til træning og har forinden indtaget et passende måltid sund mad. Der gøres opmærksom på, at slik og søde sager ikke må medbringes og indtages under træningen. Sørg også for væskeindtag før og under træning. Medbring drikkedunk med vand til træning.
  • Løberen møder til tiden med skøjter på og er klar præcis ved træningens start.
  • Løberen opvarmer i følge opvarmningsprogram udarbejdet af træneren 15 min før træningens start.
  • Det anbefales, at skolearbejde planlægges, således, at det ikke bør være nødvendigt at melde afbud til træning p.g.a. daglige lektier.
  • Afbud til daglig træning og konkurrencer meddelses træneren i passende tid

Som løber på et hold har man et fælles ansvar for hele holdet. Hvis én løber mangler til træning, eller hvis en løber møder uoplagt og ukoncentreret til træning, går dette ud over resten af holdets mulighed for optimal træning. Gentagne afbud fra træning på hold, kan medføre at man bliver sat af holdet

Retningslinierne er revideret d 3/1-16

              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804