Om FRISK / Vedtægter / Gamle referater / Referat 2008

Referat 2008

Referat fra generalforsamling i Rulleskøjteklubben FRISK

onsdag den 26. marts 2008 kl. 19.00

i Multisalen, Åbjergskolen, 3600 Frederikssund.

 
1) Valg af dirigent og referent.

 

Morten Haugaard blev valgt til dirigent, og Steffen Thomsen blev valg til referent.

 

2) Valg af stemmetællere.

 

Morten Haugaard og Michael Langenskov blev valgt til stemmetællere.

 

3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.

 

Formanden fremlagde sin beretning, som blev udleveret i skriftlig form.

 

Alexander Dahl fremlagde beretning fra Speedafdelingen. Afdelingen har p.t. 10 drenge til træning hver gang, og de vil snart træne udendørs. Han har fået henvendelser fra ishockeyklubber, der muligt vil træne lidt i klubben til sommer. De har gode emner til DM i Slagelse i år.

 

Michael Langenskov fremlagde beretning fra Hockeyafdelingen. De har p.t. ingen klubber at spille i mod, men de træner meget. De har spillet opvisningskampe ved Snake City Cup. Afdelingen har p.t. 14 medlemmer. De vil efter sommerferien trække drengene ud af FRISK til klubben Snake City Roller i Slangerup, hvilket er en nødvendighed for, at de skal kunne blive bedre.

 

Beretningerne blev godkendt.

 

4) Forelæggelse af revideret regnskab og status for det forløbne år til godkendelse.

 

Lise Riisager fremlagde revideret regnskab og status for 2007. Regnskabet var inden generalforsamlingen fremsendt til samtlige medlemmer.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

5) Fastsættelse af kontingent.

 

Martin Ravn opfordrede bestyrelsen til evt. til næste generalforsamling som andre klubber at lave søskenderabat / familierabat på kontingent.

 

Kontingent uændret.

 

Thomas Runge efterlyste budget for år 2009. Lise Riisager oplyste, at det var svært at udarbejde budget p.g.a. f.sk. indkøb af udstyr, rejser, men det vil fremover blive udarbejdet.

 

6) Behandling af indkomne forslag.

 

Fra bestyrelsen var der forslag om ændring af § 7 ”kontingent”, 5. punktum ”Kontingent forfalder til betaling 1. februar og 1. september” ændres til ”Kontingent betales i januar – og august måned”.

 

Forslaget vedtaget.

 

7) Valg af formand. (Henriette von Pein er ikke på valg)

 

8) Valg af kasserer. (Lise Riisager er villig til genvalg)

 

Lise Riisager blev genvalgt til kasserer.

 

9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Næstformand Ann Fabricius. (er villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem Michael von Pein. (er villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem Steffen Thomsen. (er ikke på valg)

Bestyrelsesmedlem Gert Lauritsen. (er indtrådt som suppleant. Bestyrelsen foreslår valg af Tommy Hamann)

Bestyrelsesmedlem Lene Sandal Hansen. (er ikke på valg)

 

Ann Fabricius blev genvalgt.

Michael von Pein blev genvalgt.

Tommy Hamann blev valgt.

 

10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Suppleant 1 Tommy Hamann.

Suppleant 2 er ubesat.

 

Morten Haugaard blev valgt til 1.suppleant

Martin Ravn blev valgt til 2. suppleant.

 

11) Valg af 2 revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjarne Hansen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Malene Nørgaard

 

Bjarne Hansen og Malene Nørgaard blev genvalgt

 

12) Eventuelt.

 

Der var herunder indlæg fra Morten Skovgård, Martin Ravn og Morten Haugaard

 

Med venlig hilsen

 

Steffen Thomsen, sekretær.

              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804